ttxvn0610an-1601971432-67.jpg

ttxvn0610an-1601971432-67.jpg

Phóng viên ảnh Phong Vân (bút danh Chính Vân) của TTXGP khai thác thông tin về du kích xã An Phú, huyện Củ Chi bắn hạ máy bay Mỹ, tháng 4/1975. (Ảnh: Nguyễn Đức Cảnh/TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *