ttxvn0610an-1601969432-95.jpg

ttxvn0610an-1601969432-95.jpg

Tổ ảnh quân sự của VNTTX năm 1970 (từ trái sang): Văn Bảo, Chu Chí Thành, Phạm Văn Hoạt, Nguyễn Xuân Lâm, Lương Nghĩa Dũng, Đinh Hữu Thứ. (Ảnh: Tư liệu VNTTX)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *