ttxvn0610an-1601969221-22.jpg

ttxvn0610an-1601969221-22.jpg

Đoàn viên thanh niên TTXGP tại căn cứ ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *