ttxvn0610an-1601957277-45.jpg

ttxvn0610an-1601957277-45.jpg

Nhà báo Lâm Tấn Tài (người đứng bìa phải) đang theo dõi truyền tin bài về cứ tại một tổ phóng viên TTXGP tác nghiệp tại vùng ven Sài Gòn trươc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *