ttxvn0610an-1601953593-10.jpg

ttxvn0610an-1601953593-10.jpg

Biên tập viên TTXGP tại căn cứ “R” chọn ảnh của phóng viên từ các mặt trận gửi về. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *