ttxvn0608da-1591628326-19.jpg

ttxvn0608da-1591628326-19.jpg

Càphê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường EU, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu đạt kim ngạch hàng tỷ USD. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *