ttxvn0607du-1594007764-93.jpg

ttxvn0607du-1594007764-93.jpg

Đình Tam Chúc, khu du lịch nằm giữa lòng hồ Tam Chúc. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *