ttxvn0512th-1607164581-88.jpg

ttxvn0512th-1607164581-88.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương với các đại biểu cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *