ttxvn0512th-1607162950-57.jpg

ttxvn0512th-1607162950-57.jpg

Gia đình chị Hay Hkuk, dân tộc Ê đê ở buôn Trang Xa, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vay vốn chương trình giải quyết việc làm đầu tư chăm sóc 1,5ha cà phê, góp phần tăng thu nhập cho gia đình (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *