ttxvn0512th-1607162903-70.jpg

ttxvn0512th-1607162903-70.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *