ttxvn0512th-1607162845-19.jpg

ttxvn0512th-1607162845-19.jpg

 Ông Hà Văn Thái (dân tộc Thái), bản Đồng Tâm, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa thực hiện mô hình trang trại trồng trọ, chăn nuôi, trồng rừng cho thu nhập 130 triệu/năm. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *