ttxvn0506la-1591439364-1.jpg

ttxvn0506la-1591439364-1.jpg

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Ninh Bình. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *