ttxvn0506la-1591436522-26.jpg

ttxvn0506la-1591436522-26.jpg

Ông Nguyễn Công Biên, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu thu hoạch cá. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *