ttxvn0506la-1591434293-91.jpg

ttxvn0506la-1591434293-91.jpg

 Khách hàng giao dịch tại BaoViet Bank, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *