ttxvn0504n-1588582548-86.jpg

ttxvn0504n-1588582548-86.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người sáng lập Đảng, Nhà nước, vừa là người khai sinh nền báo chí cách mạng của đất nước, đồng thời là một nhà báo vĩ đại. Cùng với các tác phẩm báo chí xuất sắc, Bác Hồ còn để lại cho chúng ta di sản đặc biệt – tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, phong cách làm báo cách mạng và nghệ thuật làm báo cách mạng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *