ttxvn0502co-1612579980-12.jpg

ttxvn0502co-1612579980-12.jpg

Các nhà xe đã thực hiện tốt thông điệp “5K.” (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *