ttxvn0502co-1612579844-75.jpg

ttxvn0502co-1612579844-75.jpg

 Lấy mẫu xét nghiệm tại phường Hiến Thành,thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *