ttxvn0408do-1596538087-33.jpg

ttxvn0408do-1596538087-33.jpg

Cảnh đìu hiu tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ do dịch COVID-19, ngày 17/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *