ttxvn0406d-1586146783-94.jpg

ttxvn0406d-1586146783-94.jpg

Bốn chiến sỹ Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) – những người đầu tiên vào Dinh Độc lập và cắm cờ trên nóc phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn trưa 30/4/1975. (Ảnh: Đinh Quang Thành/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *