ttxvn0405di-1588579648-32.jpg

ttxvn0405di-1588579648-32.jpg

Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020): Đỉnh cao chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.