ttxvn0403sy-1583314160-6.jpg

ttxvn0403sy-1583314160-6.jpg

Binh sỹ Syria được triển khai tại thị trấn Tal Toukan, tỉnh Idlib, ngày 5/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *