ttxvn0401an-1609819097-67.jpg

ttxvn0401an-1609819097-67.jpg

Quang cảnh Phiên toàn thể thứ hai Đại hội đồng AIPA 41. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *