ttxvn0401an-1609812031-96.jpg

ttxvn0401an-1609812031-96.jpg

Cử tri Thủ đô xem danh sách, tiểu sử các đại biểu ra ứng cử. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *