ttxvn0401an-1609754585-77.jpg

ttxvn0401an-1609754585-77.jpg

Ngày 06/01/1946, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên, đánh dấu sự khai sinh Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá I, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *