ttxvn0312da-1606970147-81.jpg

ttxvn0312da-1606970147-81.jpg

Già A Dói, người có uy tín trong cộng đồng người Rơ Măm chăm sóc bò được hỗ trợ từ Quyết định 2086/QĐ-TTg. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *