ttxvn0312da-1606970043-78.jpg

ttxvn0312da-1606970043-78.jpg

Học sinh dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *