ttxvn0202dh-1612261872-49.jpg

ttxvn0202dh-1612261872-49.jpg

 Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *