ttxvn0202dh-1612261672-14.jpg

ttxvn0202dh-1612261672-14.jpg

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *