ttxvn0202dh-1612260357-15.jpg

ttxvn0202dh-1612260357-15.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, chính thức bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *