ts1-1571478308-92.jpg

ts1-1571478308-92.jpg

Trong điều kiện ở đảo gặp nhiều khó khăn, việc trồng rau được chăm sóc cực kỳ công phu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.