ts1-1571478308-92.jpg

ts1-1571478308-92.jpg

Trong điều kiện ở đảo gặp nhiều khó khăn, việc trồng rau được chăm sóc cực kỳ công phu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *