trungquocb-1591859945-22.jpg

trungquocb-1591859945-22.jpg

新冠肺炎疫情在中国爆发,使该国经济和生产活动停滞,国内外商品需求大幅下降。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *