trumpcapito-1611115000-25.jpg

trumpcapito-1611115000-25.jpg

Hình ảnh tưởng như chỉ xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood (Nguồn: AP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *