trump5-1603426759-18.jpg

trump5-1603426759-18.jpg

Ông Trump trở lại Nhà Trắng sau thời gian điều trị tại bệnh viện Walter Reed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *