trump5-1603426759-18.jpg

trump5-1603426759-18.jpg

Ông Trump trở lại Nhà Trắng sau thời gian điều trị tại bệnh viện Walter Reed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.