trump5-1493363085-70.jpg

trump5-1493363085-70.jpg

Người dân tập trung bên ngoài Trump Tower ở New York trong cuộc biểu tình phản đối tổng thống đắc cử của Mỹ (Ảnh: CNBC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *