trump4-1603426904-31.jpg

trump4-1603426904-31.jpg

REGN-COV2 vẫn chỉ là thuốc thử nghiệm và không ai có thể biết rõ nó đã gây được những tác động gì lên bệnh nhân mắc COVID-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *