tricuongco-1560226031-72.jpg

tricuongco-1560226031-72.jpg

A worker at Tri Cuong Co.,Ltd in Nguyen Khe industrial park, Hanoi (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *