trasen6-1528109400-70.jpg

trasen6-1528109400-70.jpg

Tách lớp cánh nhỏ cuối cùng trước khi lẩy gạo sen. (Ảnh: Tố Linh/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *