trantuanan-1545032141-99.png

trantuanan-1545032141-99.png

Minister of Industry and Trade Tran Tuan Anh at a session on Digital Markets and Global Opportunity as part of the WEF-ASEAN. (Photo: Phuong Vu/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *