tranphu5-1605257164-68.jpg

tranphu5-1605257164-68.jpg

Trường được vinh dự mang tên của cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *