tranngocph-1567158572-88.jpg

tranngocph-1567158572-88.jpg

Tran Ngoc Phuc, Chairman of the Overseas Vietnamese Association in Japan (Photo courtesy of Tran Ngoc Phuc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.