tranhongha-1561458014-5.jpg

tranhongha-1561458014-5.jpg

Minister of Natural Resources and Environment Tran Hong Ha grants an interview to VietnamPlus’s reporter. (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *