trangthiet-1606388904-24.jpg

trangthiet-1606388904-24.jpg

Trang thiết bị vật tư y tế mang theo trong hành trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *