Tran Dai Quang a eu une entrevues avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Photo: VNA

Tran Dai Quang a eu une entrevues avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Photo: VNA

Tran Dai Quang a eu une entrevues avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *