trainghiem-1506054503-12.jpg

trainghiem-1506054503-12.jpg

Còn sớm để nói về thành công hay thất bại của Bphone, nhưng rõ ràng Quảng “nổ” và Bkav đã và đang thực hiện ước mơ của chính mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *