Tổng thống Mahmoud Abbas công bố các bản đồ lãnh thổ Palestine qua các thời kỳ tại một cuộc họp ở Cairo, Ai Cập ngày 1/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mahmoud Abbas công bố các bản đồ lãnh thổ Palestine qua các thời kỳ tại một cuộc họp ở Cairo, Ai Cập ngày 1/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mahmoud Abbas công bố các bản đồ lãnh thổ Palestine qua các thời kỳ tại một cuộc họp ở Cairo, Ai Cập ngày 1/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *