Tổng bí thư Lê Duẩn, giai đoạn 1960-1985. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tổng bí thư Lê Duẩn, giai đoạn 1960-1985. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Tổng bí thư Lê Duẩn, giai đoạn 1960-1985. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.