tobaohonn-1597751221-95.jpg

tobaohonn-1597751221-95.jpg

Tờ báo Hồn nước vẫn được ông Lê Đức Vân lưu giữ như một kỷ vật. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.