tobaohonn-1597751221-95.jpg

tobaohonn-1597751221-95.jpg

Tờ báo Hồn nước vẫn được ông Lê Đức Vân lưu giữ như một kỷ vật. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *