toancan-1591590224-1.jpg

toancan-1591590224-1.jpg

Huyện Lục Ngạn đã duy trì 20 ha vải hữu cơ, đồng thời tập trung phát triển và tăng diện tích vải đạt tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, từng bước nâng cao chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *