tite-1490933745-100.jpg

tite-1490933745-100.jpg

Tite nêm nếm những thứ gia vị của Scolari, Guardiola, Juergen Klopp, Conte vào nồi súp Brazil của mình (Tranh của báo O’Globo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *