timvieclam-1500522804-93.jpg

timvieclam-1500522804-93.jpg

Những người thất nghiệp xếp hàng tìm việc làm tại một văn phòng môi giới việc làm của chính phủ ở thủ đô Madrid. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *